Interviews with WW1 veterans

09/01/2011
Advertisements

The Story of English

04/09/2010

In Search of Beowulf

02/09/2010

Vikings

02/09/2010

Ole The Norwegian Comes To America

26/07/2010

Vlaamse plaatsnamen, Franken & Saksen

20/07/2010

Nu ik aan de slag ben met de geschiedenis van Vlaanderen, vind ik het vrij interessant om iets over de oorsprong van enkele Vlaamse plaatsnamen te leren kennen. De Noren en de Vlamingen zijn verwante volkeren, daar is er geen twijfel aan. Dit wordt nog duidelijker hoe meer men de geschiedenis en de talen van deze volkeren leert te kennen en aanvaarden. Oude plaatsnamen in Noorwegen wijken niet veel af van degene in Vlaanderen. Hoe komt dat? Het heeft te maken met het feit dat wij ooit in het verleden een gemeenschappelijk oorsprong delen.

Veel van de namen van Noorse boerderijen eindigen met «-um», bijvoorbeeld Nossum, Fossum, Lynum enzovoort. Deze namen zijn tegenwoordig geëvolueerd tot samentrekkingen van de ongeveer duizendjarige vormen Nesheimr, Fossheimr en Lynheimr. «Heimr» betekent in Nederlands woonplaats, d.w.z. heem. Het eerste gedeelte van zo’n plaatsnaam is dikwijls een beschrijving van de omgeving of is het de naam van degene die er woont.

In Vlaanderen vindt men vrijwel dezelfde traditie, hoewel die diep in het donker van de geschiedenis begraven ligt. Volgens mijn bronnen kwamen de voorouders van de Vlamingen aan in ruwweg het tegenwoordige gebied van Vlaanderen in de 6e en 7e eeuwen na Christus. Zij waren afstammelingen van de Saksen en de Franken, en waren vooral afkomstig uit het westelijk gebied van Pas-De-Calais. De nieuwe nederzettingen kregen heel dikwijls de naam van de hoofdman aangevuld met inga- en -haim. Waregem, bijvoorbeeld, is een samengetrokken vorm van Waro-inga-haim, dwz. de woonplaats van het volk van Waro. Het eerste gedeelte van zulke plaatsnamen laat dus weten wie de hoofdman van de clan was. Als je naar een kaart kijkt, zie je onmiddellijk dat Vlaanderen vol dit soort van namen zit; Petegem, Edegem, Anzegem, Tiegem, Wortegem, Moregem, Leupegem, Ingooigem, Otegem enzovoort.

Dit valt trouwens samen met de gelijke ontwikkeling van plaatsnamen in Noorwegen. De Noorse plaatsnamen die met «-um» eindigen, d.w.z. het oorspronkelijke -heimr, zijn net zoals in Vlaanderen samengetrokken tot vormen die tegenwoordig onherkenbaar zijn voor moderne mensen.


Gewelddadige games helpen tegen depressie

13/07/2010

De Standaard liet net weten dat gewelddadige games je helpen om beter om te gaan met stress. Er zijn dus wel positieve aspecten aan het spelen van zulke games.

Wetenschappers debatteren al jaren over het feit of gewelddadige games ook agressie en criminaliteit kunnen uitlokken. De resultaten van deze studie geven echter aan dat er geen link zou bestaan.

Ferguson: «Voor gamers is het wellicht geen verrassing dat computerspelletjes stress reduceren. Dit is echter de eerste studie die dit fenomeen ook effectief bewijst. Juist dankzij gewelddadige scènes word je minder depressief en minder vijandig.»

Aangezien ik jarenlang Counter-Strike heb gespeeld, zou ik een vrij rustige persoon kunnen zijn–wat ik ook ben.